De KBO Diessen-Haghorst-Baarschot, Zonnebloem afdeling Diessen-Haghorst-Baarschot, Coöperatie Haghorst en dorpscoöperatie Wij-wel (dorpsondersteuners) werken samen om informatie en initiatieven samen te brengen voor de kwetsbare mensen*. Iedereen is welkom om hulp aan te bieden en vragen te stellen Dit om te voorkomen dat dezelfde zaken bij verschillende verenigingen opgepakt gaan worden. Samen sterk, samen minder werk!

Wij “werken” allemaal voor dezelfde doelgroep. Vanuit verschillende kanten worden mooie initiatieven opgezet.
Via social media worden deze initiatieven gedeeld en soms wordt ook om hulp gevraagd.
Het is nu een beetje een chaos, er zijn meerdere initiatieven die op hetzelfde neerkomen.
Om hier een beetje orde in te krijgen en om dingen vast op orde te hebben mocht de toestand verergeren, hebben we met alle bovenstaande verenigingen contact opgenomen om samen te gaan werken.
Onze vraag is NIET om nu alle vrijwilligers overal voor in te gaan zetten.

Heeft jullie vereniging of heb jij, een idee, noteer dat dan op deze pagina. (Hiermee voorkomen we bijvoorbeeld dat er 3 bussen in Diessen komen te staan om kaarten voor oudere in te deponeren.)

Is er hulp nodig, noteer het op deze pagina. Vraag en aanbod komen centraal binnen en verdwijnen niet in de massa op Facebook.

Deze pagina is openbaar. Iedereen, dus ook mensen die geen vrijwilliger zijn, kunnen informatie zoeken en oproepen plaatsen.
Daar we nog niet weten hoe druk het gaat worden op de pagina ( en hoeveel berichten we gaan krijgen) houden we nu met twee personen de pagina bij.
Mocht er hulp nodig zijn, zullen we dit laten weten ( dat iedereen maar 1 vast moment op de dag de mail box even open hoeft te maken).

* Dit zijn niet alleen de oudere! Denk ook aan mensen die ziek zijn, eenpersoons huishoudens etc.

Wij-Wel ondersteuners
Gegevens kunnen niet worden geladen. Vernieuw de pagina en probeer het opnieuw.
Hilverportal is een social initiatief
van Van Laarhoven ICT en Stichting Hilverportal

© Stichting Hilverportal | Privacybeleid - Disclaimer - Cookie-instellingen

Hilverportal is mede mogelijk gemaakt door:

+