Wat is Hilverportal?

Ontstaan van de Hilverportal

Hilverportal is de naam van een platform als basis van een digitale community in de gemeente Hilvarenbeek. Het beschikbare glasvezelnet is daarvoor een geschikte technische infrastructuur, maar ook andere communicatiefaciliteiten, zoals ADSL en zelfs de ether zijn bruikbaar.
Hilverportal is in belangrijke mate onderdeel van de “operatie” Hilver Beheer en -Ontwikkeling en faciliteert met name de ICT-aspecten daarvan.
Het is van belang te onderstrepen dat Hilver B&O tot stand is gekomen op basis van expliciete verzoeken vanuit (georganiseerde) coöperaties, verenigingen, instellingen en de gemeentelijke overheid binnen onze gemeente. Het project Hilver B&O is mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en afgerond met een rapportage in september 2015.
Daarmee is de vraagoriëntatie van Hilver B&O vanuit die coöperaties, verenigingen, instellingen en gemeentelijke overheid onderbouwd.

Doel van de Hilverportal

De doelstelling van de digitale community Hilvarenbeek kan worden omschreven als: Het bijdragen tot een betekenisvolle versterking en intensivering van het werk- woon- en leefklimaat binnen de gemeente Hilvarenbeek.

De versterking en intensivering van het werkklimaat kan worden gespecificeerd als het bevorderen van contacten en relaties tussen burgers, ondernemingen en instellingen in onze gemeente. De versterking en intensivering van het woon- en leefklimaat kan worden gespecificeerd als

- het ondersteunen van de sociale en sociaal-culturele samenhang van individuen en instellingen in de gemeente Hilvarenbeek

- het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van individuen en instellingen in de gemeente Hilvarenbeek

- het bevorderen van de participatie van individuen en instellingen in de gemeente Hilvarenbeek aan ruimtelijke, economische en maatschappelijke processen

- het voorkomen en bestrijden van een sociaal isolement van (kwetsbare) individuen in de gemeente Hilvarenbeek

Kennis delen, elkaar vinden en aansluiten is het motto!
+